El Saní

El Saní és una masia d'origen medieval que es troba en estat ruïnós. Només conserva els murs exteriors formant una planta rectangular, on s'aprecien diverses etapes constructives. La potència dels murs de la part de mestral permet identificar-la com la part primigènia de la construcció. L'alçada dels murs apunta a que constava de planta baixa i pis. El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa, de majors dimensions a la part de mestral i a les cantonades, i alguns trams revestits amb argamassa. La paret de mestral es prolonga vers a migdia amb un mur de feixa fet amb pedra de notables dimensions.

El Saní és un mas d'origen medieval que va quedar deshabitat després de la crisi que va afectar el país entre els segles XIV i XV. Estava unit al mas Canyelles fins que al segle XVI, després que aquest quedés deshabitat, va passar al mas Boix del Brull. Segons el capbreu del 1669-1670, el mas seguia agregat al mas Boix del Brull. Durant la segona meitat del segle XVIII pertanyia a la família Cerdà de Vic. En l'amirallament de l'any 1850 consta que petanyia a Sebastià Ribot de Morató de Moià.

Patrimoni cultural diba
El Sani.pdf
Documento Adobe Acrobat [511.7 KB]

Ubicació

 
Vallès Oriental
 
Serra de l'Arca

Coordenades:

 
41.78953
 
2.28328
 
440448
 
4626657

 

Classificació

Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Medieval Popular
Segle XV
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Es troba en estat ruïnós.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Pública
 

 

Bibliografia

Catàleg de Masies i Cases Rurals d'Aiguafreda. Ajuntament d'Aiguafreda, 2010.
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. (2008).Inventari del Patrimoni Construït del Montseny. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona.

 

https://patrimonicultural.diba.cat/index.php/municipi/aiguafreda